پریز مکنده هوشمند جارو مرکزی

ممکن است این سوال  در ذهن کاربران به وجود آید که در ساختمان های مسکونی  چند واحدی که مشترکا از یک یونیت مکنده مرکزی استقاده میکنند اگر کاربران واحد ها همزمان مشغول استفاده از جاروی مرکزی و نظافت واحد خود شوند آیا مشکل افت مکش به وجود نخواهد آمد  وتمامی کاربران از مکش مناسب برخوردار خواهند شد  یا به ناچار بایستی یکی از کاربران نظافت واحد خود را به اتمام استفاده دیگرکاربران موکول نماید؟

پیش از ارائه سیستم پریز مکنده هوشمند جارو مرکزی توسط  شرکت آرامین به جهت حفظ مکش مناسب در زمان استفاده همزمان چندین واحد  مجریان دستگاه هایی با تعداد موتور بیشتر و قدرت مکش بالا تر جهت ساختمان های چند واحدی استفاده می نمودند. این امر ضمن بالا تر بردن قیمت تمام شده دستگاه و به طبع قیمت اجرای سیستم جاروی مرکزی برای هر واحد، مصرف برق و استهلاک بیشتری به همراه داشت.

متخصصین بخش الکترونیک جاروی مرکزی آرامین برای اولین بار در ایران با طراحی برد الکترونیک هوشمند،  قدرت مکش بالا در کنار حداقل مصرف انرژی را  برای کاربران به ارمغان آوردند، نحوه کار و تقابل دستگاه با پریزهای هوشمند آرامین به این شکل است که تنها با دو رشته سیم مدار فرمان و تبدیل دستورات فرمان آنالوگ به دیجیتال، دستگاه همواره تعداد و زمان استفاده کاربران از جاروی مرکزی را تشخیص داده و متناسب با تعداد کاربران مکش مناسب را در اختیارتمامی کاربران قرار داده  تا هر کاربر بدون دغدغه خاطر هرزمان دلخواه از شبانه روز به نظافت بپردازد.