جهت یونیت مکنده چند واحدی:

برای جانمایی جارو مرکزی جهت چند واحد به طور همزمان بهتر است محل دستگاه  در کوتاه ترین فاصله ممکن با پریز های مکنده و ترجیحا در نقاط تحتانی  ساختمان که ارتفاع پایین تری نسبت به همه پریز های مکنده دارد انتخاب گردد. بدین ترتیب از حرکت زباله درون لوله در خلاف جهت جاذبه زمین و در مسیر طولانی جلوگیری می گردد،  پارکینگ, انباری و موتور خانه از جمله مکان های مناسب جهت نصب یونیت مکنده مرکزی می باشد. همچنین دستگاه بایستی امکان تهویه مناسب داشته و در معرض رطوبت, حرارت و یا نورمستقیم خورشید نباشد.

جهت یونیت مکنده تک واحدی:

اگر سیستم جاروی مرکزی به صورت تک واحدی اجرا گردد عموما بهترین محل قرار گیری دستگاه داخل واحد می باشد   چرا که دستگاه مستقلا در واحد و در دسترس ساکنین بوده و علاوه بر آن به متراژ لوله کشی کمتری نیاز می باشد، در صورت قرار گیری دستگاه در بالکن همان گونه که گفته شد نباید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا باران قرار داشته باشد. در این صورت بایستی محفظه و یا سایبانی برای آن درنظر گرفته شود.در صورتی که دستگاه در کمد و کابینت داخل واحد نصب گردد  علاوه بر لوله کشی و سیم کشی از پریزها  تا محل دستگاه ( ورودی مکش) بایستی به جهت انتقال آلودگی (خروجی دمش) اجرای لوله کشی به خارج از محیط واحد پیش بینی گردد. و در نهایت در صورتی که امکان نصب دستگاه در هیچ یک از موارد بالا وجود نداشت بایستی لوله کشی و سیم کشی مدار فرمان تا پارکینگ  و یا انباری مربوط به آن واحد اجرا گردیده و دستگاه در آن محل نصب گردد.

* لازم است پیش بینی پریز برق در مجاورت محل قرار گیری دستگاه پس از جانمائی نهایی صورت پذیرد.